3.5.2 Ur Gesta Romanorum: Filiae tres (del II)

Accĭdit post haec, quod imperātor Theodosius bellum   contra regem Aegypti habēbat. Et rex imperatōrem de imperio fugābat. Imperātor scripsit littĕras anŭlo suo signātas ad primam filiam suam, – ea quae dixerat, quod patrem suum plus quam se ipsam dilexit, – ut eī suc­­currĕret in sua necessitāte, quia de imperio expulsus erat. Filia, cum has littĕras eius legisset, viro suo regi casum primo narrābat. Ait rex: ‘Oportet, ut succurrāmus eī in hac sua magna necessitāte. Colligĕre exercĭtum volo et libenter adiuvābo eum’. Ait illa: ’Id non potest fiĕri sine magnis expensis. Suffĭcit, quod eī concedāmus quinque milĭtes qui cum eo se coniungant, quamdiu est extra imperium suum’. Et sic factum est. Filia patri rescripsit, quod aliud auxi­lium ab ea habēre non posset nisi quinque milĭtes.

ac-cĭdit, ac-cĭdit det inträffar accidĕre quod inträffa att ad-iŭvo 1 hjälpa
bellum, i N krig ille, illa, illud denne, den där
contra prep. m. ack. mot is, ea, id denne, han, hon, den, det
imperium, i N rike fiĕri ( oregelb. pass. inf. Av facĕre) ske
fugo 1 fördriva expensum, i N utgift
litterae, arum F brev suffĭcit quod det räcker att
anŭlus, i M (signet)ring con-cēdo, -cessi, – cessum 3 medge, bevilja
signātus, a, um förseglad miles, milĭtis M soldat, här ’riddare’
suc-cúrro, -curri, -cursum 3 (sub + curro) hjälpa, m. dat. qui inleder relativsats(avsiktbisats) vars konjunktiv återges: ’som ska’
necessĭtas, ātis F nöd(vändig­het) coniungo, -iunxi, con- iunctum 3 förena, ansluta
ex-pulsus, a, um fördriven quámdiu så länge som
lĕgo, lēgi, lectum 3 läsa extra prep. m. ack. utanför
casus, us M fall, olycka re-scrībo, -scripsi, -scriptum 3 skriva tillbaka
primo adv. först alius, a, ud annan
oportet ut (med konj.) det är tillbörligt att vi … = ’vi bör …’ auxilium, i N hjälp
col-lĭgo, -lēgi, -lectum 3 plocka, samla; collĭgam futurum posset imperf. konj. av possum
exercĭtus, us M här  
libenter (adv. till libens) gärna