Steg I

Mötet mellan Rom och Grekland – huvudsida

Ladda ner kursen och börja dina studier. Observera att innehållsförteckningen är klickbar!

Ditt latin – Steg I

Grammatiskt innehåll:
Substantiv och adjektiv efter 1:a och 2:a deklinationerna
Imperativ
Presens indikativ och presens infinitiv för verbens fyra konjugationer och för sum och possum
Räkneord
Personliga pronomen

Om du vill studera bilderna med bildtexter, kan du klicka här:

Bilder med bildtexter