Start

Vilken nytta har man egentligen av lite latin?

StaffanEdmar
Klicka på bilden för mer om författaren.

Ditt latin av Staffan Edmar föreligger nu i en nyskriven, utökad upplaga med alla fyra stegen. Kursen är tänkt för den som önskar bedriva studier på egen hand men kan självfallet även användas vid lärarledd undervisning i gymnasieskolan eller studieförbunden. Det är fullt möjligt att under studiernas gång koncentrera sig på vissa avsnitt, medan andra kan läsas mera kursivt. Syftet med kursen är att erbjuda en språklig, litterär och kulturhistorisk vandring genom årtusenden fram till vår egen tid. Den söker samtidigt besvara frågan: ’Vilken nytta har man egentligen av lite latin?’
I materialet ingår ett 90-tal färgbilder på arkeologiska sevärdheter i Paestum, Pompeji, Herculaneum, Ostia och Rom.

Steg I

A2Vi börjar med mötet mellan Rom och Grekland. Det var romare som till stor del förde den grekiska kulturen vidare till oss. I Steg I finns också en kärna av latinska ordspråk och yttranden, som kan inspirera till jämförelser med vår egen tid – många av dagens frågeställningar var aktuella redan i antiken.
Det språkliga studiet kompletteras med läsning av välkända romerska författare i översättning, t.ex. Plinius. d. y. om Vesuvius utbrott år 79 e.Kr. och Vergilius om Didos och Aeneas kärlekssaga. Vi möter också två pojkars graffitiskämt funnet på en mur i Pompeji. Räkneorden och månadernas namn tas likaså upp i Steg I.

Steg II

A3I Steg II lär du dig tidsformerna för ett latinskt verb (jfr eng. forget, forgot, forgotten) och att ta ett samlat grepp om de intressanta orden som hör till latinets tredje substantivdeklination. Från den deklinationen har vi lånat in en mängd latinska ord i vårt språk (region, examen, tentamen, sponsor, rektor, repetition etc.). Du får också läsa en latinsk text om den berömde naturforskaren Plinius d. ä., som dog i samband med Vesuvius utbrott, och vidare fabeln om Vargen och lammet av den uppskattade diktaren Phaedrus, som med denna och liknande berättelser ville föra de förtrycktas talan mot de mäktiga i samhället. Du får i detta steg även veta något om det romerska badet och om hur en skoldag såg ut för en romersk skolelev.

Steg III

A4I Steg III får du möta exempel på senlatinsk litteratur i original: Bayeuxtapeten som med bild och latinsk text berättar om Vilhelm Erövraren och slaget vid Hastings år 1066, ett par noveller från 1200-talet (varav den ena varit utgångspunkt för Shakespeares King Lear), vidare ett par sånger ur Carmina Burana och liknelsen om Den barmhärtige samariten ur Bibelns Versio Vulgata. Vi ser också hur Linné byggde upp sina latinska växtnamn. Du får i detta Steg även veta något om hur antikens akvedukter fortfarande förser dagens fontäner i Rom med vatten.

Steg IV

A5I detta Steg får du ta del av anteckningar av Gaius Julius Caesar efter hans landstigning i Britannien, poesi av Catullus, som skrivit några av de finaste kärleksdikter som den romerska litteraturen har, och vidare det brev av Cicero där han lättsamt berättar om hur det gick till när han bjöd Caesar på middag. Dessutom ingår avsnitt ur kejsar Augustus självbiografi och ett antal skämtsamma smådikter av skalden Martialis. Du får också en beskrivning av centrala delar av kejsartidens Rom och av hamnstaden Ostia.