Bilder – Steg III

Latinet som internationellt kulturspråk – bildsida

Klicka på bilderna för att förstora dem. Klicka här för att komma tillbaka till huvudsidan!

© 2015 Staffan Edmar

3_1
(HIC HAROLD MARE NAVIGAVIT ET VELIS) VENTO PLENIS VENIT IN TERRAM WIDONIS COMITIS Bild 1
3_2
HIC APPREHENDIT WIDO HAROLDVM ET DVXIT EVM AD BELRE(M) Bild 2
3_3
(HIC) WIDO ADDVXIT HAROLDVM AD WILGELMVM NORMANNORVM (DVCEM) Bild 3
3_4
(HIC … VENERV)NT AD MONTEM MICHAELIS ET HIC TRANSIERVNT FLVMEN COSNO(NIS). HIC HAROLD DVX TRAHE(BAT EOS) DE ARENA Bild 4
3_5
(HIC … MIL)ITES WILLELMI DVCIS PVGNANT CONTRA DINANT(ES) Bild 5
3_6
(HIC HAROLD DUX REVERSVS EST) AD ANGLICAM TERRAM ET VENIT AD EDWARDVM REGE(M) Bild 6
3_7
HIC TRAHVNT NAVES AD MA(RE) Bild 7
3_8
ISTI PORTANT ARMAS AD NAVES E(T HIC) TRAHVNT C(ARRVM) CVM VINO ET (ARMIS) Bild 8
3_9
(HIC) EXEVNT CABALLI DE NAVIBVS ET HIC MILITES FE(STINAVERVNT HESTINGAM) Bild 9
3_10
(HI)C COQVI(TV)R CARO ET HIC MINISTRAVERVNT MINISTRI. HIC FECERVNT PRANDIVM Bild 10
3_11
(VENERVNT) AD PRELIVM CONTRA HAROLDVM REGEM. HIC VVILE(LM INTERROGAT VITAL SI VIDISSET EXERCITVM HAROLDI) Bild 11
3_12
(HIC) HAROLD REX INTERFECTVS EST Bild 12
3_13
Ruinerna av en akvedukt i Rom. Under antiken leddes vatten i murade, övertäckta rännor på akveduktens kraftiga valv ända fram till lämpliga platser i staden. Vissa akvedukter från antiken har restaurerats för vattentransport till det nutida Roms många fontäner.
3_14
Vid foten av Spanska trappan i Rom finns Fontana della Barcaccia (Den läckande båtens fontän) från år 1627. Dess vatten kommer från den restaurerade Acqua Vergine Antica, en akvedukt som går tillbaka till Aqua Virgo anlagd av kejsar Augustus svärson Agrippa år 22 f.Kr.
3_15
Pantheonfontänen från år 1577, en mindre men charmig fontän vid Pantheon. Även denna fontäns vatten kommer från Acqua Vergine Antika.
3_16
Piscina Mirabilis (’Den utmärkta bassängen’) i Misenum nära Neapel. Beökare har gått ner för en lång trappa och befinner sig nu på bassängens botten. Golvmåttet för bassängen är 75×12 meter och takhöjden 15 meter. Bassängen fick sitt vatten genom en akvedukt och rymde ungefär 12 miljoner liter vatten för de kejserliga flottornas vattenbehov.

3_17
Ostia. HELVIAE CORNELIAE FILIAE DULCISSIMAE QUIETUS (egenamn) PATER [reste stenen]
3_18
Ostia. Gravsten med ett litet barn i toga. DIS MANIBUS Åt gudarna manerna [vanlig gravöverskrift] Denna överskrift följs av ett svårtytt namn, därefter VIXIT ANNOS V MENSES VIIII DIES VIIII

3_19
Palatsvägg på Palatinen och vy mot Peterskyrkan. I kyrkans kupol står: TU ES PETRUS ET SUPER HANC PETRAM AEDIFICABO ECCLESIAM MEAM ET TIBI DABO CLAVES REGNI CAELORUM clavis, is F nyckel – caeli, orum M (subst. endast i plur.) himmel – regnum, i N rike
3_20
Över Porta del Popolo i Rom är skrivet: FELICI FAUSTOQ(UE) INGRESSUI ANNO DOM(INI) MDCLV (Till drottning Kristina) ’För ett lyckosamt och välsignat inträde’ (i Rom)
3_21
Terminologin inom botaniken utvecklades av Carl von Linné på 1700-talet. Han betecknar varje växt med två ord, nämligen ett släktnamn (med stor bokstav) och ett artnamn (med liten bokstav). Släktet – det allmänna, generella begreppet – heter på latin genus och arten – det särskilda, speciella – species.