Steg II

Republikens första tid – huvudsida

Ladda ner kursen och börja dina studier. Observera att innehållsförteckningen är klickbar!

Ditt latin – Steg II

Grammatiskt innehåll:
Substantiv och adjektiv efter 3:e deklinationen
Imperfekt indikativ för samtliga verbkonjugationer
Eram och poteram
Personändelser och infinitivändelser i passivum för presensstammen
Tema på ett latinskt verb
Perfekt och pluskvamperfekt
Perfekt particip
Komparation av adjektiv och adverb

Om du vill studera bilderna med bildtexter, kan du klicka här:

Bilder med bildtexter