3.4 Ur Comenius lärobok ’Latinkunskapens port’ från 1600-talet

Salvēte puĕri,
discĭte Latīnam linguam,
pulchram et magnifĭcam!
Deus vos iuvābit,
magistri vos amābunt,
alii vos laudābunt.
Ipsi gaudebĭtis! (ur Comenius ’Latinkunskapens port’)

disco 3 lära
iuvo 1 hjälpa
magnífĭcus, a, um ståtlig
ipse, ipsa, ipsum själv
gaudeo 2 känna glädje