3.3.4 Bayeuxtapeten: Slaget vid Hastings 1066 (del IV)

Slaget vid Hastings
Hic Willelm dux interrogat Vital, si vidisset Haroldi   exércitum/ Iste nuntiat Haroldum regem de exercitu Willel­mi ducis/ Hic Willelm dux alloquitur suis militibus, ut prepararent se viriliter et sapienter ad prelium contra anglorum exercitum/ Hic cecidérunt Lewine et Gyrd, fratres Haroldi regis/ hic cecidérunt simul Angli et Franci in prelio/ Hic Odo episcopus báculum tenens confortat pueros/ Hic est Willelm dux/ Hic Franci pugnant et cecide­runt qui erant cum Haroldo/ Hic Harold rex interfectus est et fuga verterunt Angli/

Till bildsidan! (Länken öppnas i nytt fönster.)

intérrŏgo 1 fråga cado, cécĭdi 3 falla, stupa
Vital var en skicklig spejare frater, ris M broder
vid-isse-t: -isse- pluskvamperfekt konjunktiv = viderat ’hade sett’ simul samtidigt
exercĭtu abl av 4:e dekl. (u-stam) Odo Vilhelms halvbror
állŏquor 3 dep. ge order om bácŭlum, i N käpp, stav, påk
prépăro=praépăro 1 förbereda teneo, tenui, tentum 2 hålla conforto 1 inge styrka, uppmana till kamp
ut praeparā-re-nt se: imperf. konj. (-re-) ’att förbereda sig’ qui rel. pron. plur. nom. ’de som’
virílĭter adverb manligt, på mäns vis, jfr vir inter-ficio, -fēci, -fectum 3 döda; interfectus est, perf. part. + presensform av esse = lat. perfekt pass. ’dödades’ (= sv. imperfekt)
sapienter adverb klokt  
prelium=proelium, i N strid