4.4 Inledningen till första talet mot Catilina

Quousque tandem abutēris, Catilina, patientia nostra?
Quam diu etiam furor iste tuus nos elūdet?
Quem ad finem sese effrenāta iactābit audacia?
Nihilne te nocturnum praesidium Palatii,
nihil urbis vigiliae,
nihil timor popŭli,
nihil concursus bonōrum omnium,
nihil hic munitissimus habendi senatus locus,
nihil horum ora vultusque movērunt?
Patēre tua consilia non sentis?

quo-usque adv. hur länge
tandem adv. Egentligen
ab-ūtor dep. 3 (följs av abl.) missbruka, abut-ē-ris e-futurum
patientia, ae F tålamod
quam diu adv. hur länge
furor, ōris M raseri, vanvett
e-lūdo 3 gäcka elud-e-t e-futurum, ludus, i M lek
finis, is M slut, quem ad finem eg. till vilken gräns, hur länge?
audacia, ae F djärvhet, fräckhet
effre-nātus, a, um otyglad
iacto 1 kasta; sese (=se) iactāre stoltsera, göra sig bred
nihilne frågepartikeln -ne lämnas oöversatt; nihil här=non
moveo, movi, motum 2 röra, göra intryck på
nocturnus, a, um nattlig
praesidium, -i N skydd(svakt)
Palatium, i N Palatinen, en av Roms kullar
urbs, urbis F stad, jfr urban
vigilia, ae F vakt(manskap)
timor, ōris M fruktan
concursus, us M tillströmning
munītus, a, um befäst
os, oris N anletsdrag
vultus, us M ansikte, min