4.5 Ett brev till hustrun Terentia

Tullius salutem Terentiae suae dicit
In Tusculānum nos ventūros esse putāmus aut Nonis aut postridie. Ibi fac ut sint omnia parāta (plures enim fortasse nobiscum erunt, et, ut arbĭtror, diutius ibi commorabĭmur); si labrum in balineo non est, fac ut sit, item cetĕra, quae sunt ad victum et ad valetudĭnem necessaria. Vale. Kal(endis) Octobr(ibus)
(Ad familiares XIV, 20, skrivet år 47 f.Kr)

Tusculānus, a, um vid Tusculum belägen; Tusculanum (praedium) lantgård i Túsculum (s.ö. om Rom, nu Frascati) diutius (adv.) en längre tid, ganska länge (komp. till diu)
puto 1 anse, tro med ack. m. inf. commŏror deponens 1 dröja, jfr mora, ae F dröjsmål
Nonis* (tidsabl. av Nonae) den sjunde, brevet daterat 1 okt. labrum, i N badkar
postridie (adv.) följande dag, dagen därpå balineum, i N badrum
paro 1 göra i ordning, förbereda fac ut sit ’se till att ett sådant finns (anskaffas)’
fac ut sint omnia parāta ’laga att allt är i ordning’ victus, us M uppehälle
fortasse kanske valetūdo, udĭnis F hälsa, välbefinnande
nobiscum = cum nobis necessarius, a, um nödvändig
ut (med indikativ) såsom Octōber, bris, bre adjektiv: hörande till månaden oktober
arbĭtror deponens 1 tro, anse Kalendis Octobrĭbus den 1 okt. (tidsabl. av Kalendae etc.)