4.3 Odi et amo

Odi et amo. Quare id faciam, fortasse requiris.
Nescio, sed fieri sentio et excrucior.

odi hata (endast perf.-stam: eg. jag har fattat hat till = jag hatar)
quare
varför
fortasse adverb kanske
requīro 3 söka efter, fråga (efter)
nescio 4 inte veta
sentio 4 känna, märka, med ack m. inf. fieri (pass. inf. till facio)
ex-crucio 1 pina, plåga: här 1:a pers. pass.