3.7.2 Ur Carmina Burana: In taberna quando sumus

In taberna quando sumus,
non curamus, quid sit humus,
sed ad ludum properamus,
cúï semper insudamus.
Quid agatur in taberna,
ubi nummus est pincerna,
hoc est opus ut quaeratur.
Sed quid loquar, audiatur!


 

Quidam ludunt, quidam bibunt,
quidam indiscrēte vivunt.
Sed in ludo qui morantur,
in his quidam denudantur,
quidam ibi vestiuntur,
quidam saccis induuntur.
Ibi nullus timet mortem,
sed pro Baccho mittunt sortem!

quando tidskonj. då, när sed quid loquar ’men vad jag har att säga (må lyssnas på)
curo 1 bry sig om quidam plur. somliga … andra
quid vad, se minigram ludo, lusi, lusum 3 leka, spela tärning
humus, i F jord, ’gravens mull’ indiscrēte omdömeslöst, liderligt
ludus, i M lek, ’tärningsspel’ vivo, vixi, victum 3 leva
propĕro 1 skynda sed … in his … qui in ludo morantur men bland dem som dröjer vid spelet
cúï rel. pron., se minigram moror 1 vistas, hålla på med
semper alltid, hela tiden denūdo kläda av, nudus, a, um naken, i passivum förlora skjortan
insūdo 1 + dat. svettas över något vestio 4 kläda, jfr eng. vest, sv. väst
ago, egi, actum 3 göra, pass. ske induo, indui, indūtum 3 ikläda, i passivum kläda sig saccus, i M säck, saccis i säck (och aska) tecken på botgöring
ubi där nullus, a, um ingen
nummus, i M penning timeo, timui, – 2 frukta
pincerna, ae M munskänk pro Baccho om vinet
hoc est opus det är nödvändigt sortem mittĕre kasta lott
quaero, quaesīvi, quaesītum 3 undersöka; ut quaeratur ’att det undersöks’