3.7.1 Ur Carmina Burana: Cygnus miser

En av sångerna handlar om en svan och om livets förgänglighet.

Olim lacus coluĕram,
olim pulcher exstitĕram,
dum cygnus ego fuĕram.
Miser, miser,
modo niger
et ustus fortĭter.


Girat, regīrat garcĭfer,
me rogus urit fortĭter,
propīnat me nunc dapĭfer.
Miser, miser,
modo niger
et ustus fortĭter.


Nunc in scutella iaceo
et volitāre nequeo
dentes frendentes video.
Miser, miser,
modo niger
et ustus fortĭter.

olim fordom, en gång
lacus, us M sjö, fra. lac, eng. lake
colo, cólui, cultum 3 odla, här ’bebo, vistas i, simma på’; lat. pluskvamperfekt i stället för lat. perfekt i de första tre raderna: simmade…, var…, var…
pulcher, ra, rum vacker
exsisto, éxstĭti, – 3 visa sig, här ’vara’
dum medan, ’då’
cygnus, i M svan
misĕr, misĕra, misĕrum olycklig, stackare
modo adv. nu
uro, ussi, ustum 3 bränna; ustus, a, um bränd
fortis, e stark, hård, fortĭter adv. hårt
giro 1 vrida
regīro 1 vrida tillbaka
gárcĭfer, garcífĕri M tjänare, kock
rogus, i M bål, brasa, eld
propīno 1 dricka till, här ’servera’
dápĭfer, dapífĕri M kypare
scutella, ae F fat
iaceo, iacui, – 2 ligga
vólĭto 1 flyga fritt
nequeo, nequīvi, nequīre (oregelb.) inte kunna
dens, dentis M tand
frendo 3 (sönder)krossa