4.1.1 Caesars beskrivning av Britanniens form och yta (del I)

Insŭla naturā est tríquetra, cuius unum latus est contra Galliam. Huius latĕris alter angŭlus, qui est ad Can­tium, ad orientem solem spectat, alter inferior angŭlus ad merídiem. Hoc latus pertĭnet circĭter milia passuum quingenta.
Altĕrum latus vergit ad Hispaniam atque occiden­tem solem; qua ex parte est Hibernia, dimidio minor (ut existimatur) quam Britannia. In medio cursu est insŭla, quae appellātur Mona; complūres praeterea minōres insŭlae propinquae esse existimantur; de eis insŭlis multi dicunt ibi esse noctem dies continuo

insŭla, ae F ö , jfr eng. isle quingenti, ae, a femhundra: femhundra tusental av dubbelsteg = femhundra romerska mil (=1,5 km), dvs. 75 svenska mil
natūra, ae F natur, natūrā(abl.) av naturen vergo 3 vetta, ad mot
tríquetrus, a, um trehörnig, formad som en triangel occĭdo, occĭdi 3 falla, gå ned, occĭdens sol den nedgående solen, väster
latus, ĕris N sida, cuius unum latus vars ena (triangel)sida qua rel. ankn. ex parte = et ea ex parte = på denna sida
contra prep. m. ack. (vänd) mot Hibernia, ae F Irland
Gallia, ae F Gallien (= nuv. Frankrike och Belgien) dimidium, i N hälft, dimidio minor…quam med hälften mindre…än
alter, ĕra, ĕrum (den) ene (av två) (den) andre (av två) ut (här = komparativ konjunktion    med indikativ) såsom
angŭlus, i M hörn, vinkel, angle existĭmo 1 anse
orior, ortus sum, orīri deponens 4 resa sig, stiga upp, gå upp cursus, us M färd, in medio cursu mitt under färden, halvvägs
inferior, ius (komparativ) längre ned belägen, ’det andra längre ner belägna hörnet’ appello 1 kalla, jfr fra. appeler
merídies, meridiēi M (medius + dies) middagstid; söder Mona, ae F (ön) Man
specto 1 blicka, vetta ad mot complūres, a flera, åtskilliga
per-tineo, -tinui, -tentum (per + tenēre) 2 sträcka sig praeterea (adv.) dessutom
milia, -ium N. pl. tusen/tal/ propinquus, a, um i närheten
passus, us M dubbelsteg (längdmått = 1,48 m) nox, noctis F natt
circiter (adv) omkring, cirka dies, diei M el. F dag
  contínuo (adv.) oavbrutet