3.3.3 Bayeuxtapeten: Slaget vid Hastings 1066 (del III)

Vilhelm bygger en flotta och seglar till England för att med vapenmakt hävda sitt anspråk på Englands krona gentemot Harald. Ett läger befästs vid Hastings.
Hic navis Anglica venit in terram Willelmi ducis/   Hic Willelm dux iussit naves edificare/ Hic trahunt naves ad mare/ Isti portant armas ad naves et hic trahunt carrum cum vino et armis/ Hic Willelm dux in magno navigio mare transivit et venit ad Pevenesae/ Hic exeunt caballi de navibus/ Et hic milites festinaverunt Hestingam ut cibum raperentur/ Hic coquitur caro et hic mi­nistraverunt ministri/ Hic fecerunt prandium/ et hic episcopus cibum et potum benedicit/ Iste iussit ut foderetur castellum at Hestengam/ Hic nuntia­tum est Willelmo de Haroldo/ Hic domus incendi­tur/ Hic milites exierunt de Hestenga et vene­runt ad prelium contra Haroldum regem/

Till bildsidan! (Länken öppnas i nytt fönster.)

navis, is F skepp coquo, coxi, coctum 3 koka
iubeo, iussi, iussum 2 befalla caro, carnis F kött
edífĭco = aedífĭco 1 bygga ministro 1 betjäna, passa upp
isti ’dessa’, nom. plur. M av iste minister, ri M tjänare
arma, ae F rustning, vapen, lans subst. efter 1:a dekl., jfr föregående sida prandium, i N lunch, måltid
carrus, i M vagn, kärra potus, us M 4:e dekl. dryck
vinum, i N vin bene-dīco, -dixi, -dictum 3 välsigna
navigium, i N skepp iste, a, ud denne; Vilhelms halvbror Robert åsyftas
Pevenesae= Peven­­say i East Sussex fodio 3B uppgräva, förse med vallgrav, befästa
éx-eo, –ĭi, –ĭtum oregelb. gå ut ut fode-rē-tur: -re- + -tur imperf. konj. pass. ’att lägret skulle befästas’
caballus, i M häst castellum, i N fästning, läger
festīno 1 skynda nuntio 1 meddela, underrätta
Hestingam riktningsack. ’till Hastings’ in-cendo, -cendi, -incensum 3 tända på
cibus, i M mat prelium = proelium N strid
rapio, rapui, raptum 3B röva  
ut rape-rē-ntur: reimperf. konj. deponens för att (de skulle) röva (sig)