3.3.2 Bayeuxtapeten: Slaget vid Hastings 1066 (del II)

Wilhelm tar med Harald på ett krigståg mot grannen greve Conan, kanske för att imponera. Harald återvänder till England. Edwards död. Haralds kröning.
Hic Willem dux et exercitus eius venerunt ad montem Michaelis/ et hic transierunt flumen Cosnonis/ Hic Harold dux trahebat eos de are­na/ et vene­runt ad Dol   et   Conan   fuga vertit/ Hic milites Wilelmi ducis pugnant contra Dinantes et Cunan claves porrexit/ Hic Willelm dedit arma Haroldo/ Hic Willelm venit ad Bagias/ Ubi Harold sacramentum   fecit Willelmo duci/ Hic Harold dux reversus est ad Anglicam terram et venit ad Edwardum regem/ Hic Edwardus rex in lec­to alloquitur fideles/ et hic defunctus est/ Hic porta­tur corpus Edwardi regis ad ecclesiam s(an)c­(t)i Petri apostoli/ Hic dederunt Haroldo coronam regis/ Hic residet Harold, rex Ang­lo­rum/ Isti mirant stellam/
Till bildsidan! (Länken öppnas i nytt fönster.)

exércĭtus, us M här, 4:e dekl. arma, orum N plur. vapen, här = normandisk vapenutrustning, Harald nu skyldig ”att tjäna Vilhelm”
mons, montis M berg Bagias ’till Bayeux’, staden där tapeten i dag finns på museum
Michael, is klippö och kloster i Normandie: Mont-Saint-Michel sacramentum, i N (trohets)ed
tráns-eo, – ĭi, – ĭtum gå över facio, feci, factum 3B göra
flumen, flúmĭnis N flod revertor, reversus sum 3 deponens återvända
Cosnon, onis en gränsflod i Normandie, nu Couesnon Anglĭcus, a, um engelsk
traho, traxi, tractum 3 dra lectus, i M säng, bädd
eos ’dem’, ack. plur. M av is, ea id ál-lŏquor, al-locūtus sum 3 deponens (al<ad) tala till, m. ack.
arēna, ae F sand, här kvicksand fidēlis, e trofast, förtrogen
Dol ort med fästning   defungor, defunctus sum 3 dep.
Conan/Cunan greve av Bretagne porto 1 bära
fuga, ae F flykt, här abl. ’i flykt’ corpus, córpŏris N kropp
verto, verti, versum 3 vända ecclesia, här Westminster Abbey
pugno 1 kämpa resideo 2 sitta, ’trona’
Dinantes invånare i Dinans, en stad nära Rennes iste, ista, istud denne, jfr ille
clavis, is F nyckel miro 1 förundra sig över
pórrĭgo, porrexi, porrectum 3 sträcka fram stella, ae F stjärna, Halleys komet
do, dedi, datum 1 ge