2.10 Primus inter pares

Naturalia non sunt turpia. Vetĕres narrant. Omnia mea mecum porto (filosofen Bias). Bellum omnium contra omnes. Fortes fortūna adiŭvat. Amor vincit omnia (Vergilius). Non omnia possŭmus omnes. Stimulantia. Antecedentia. Omnĭbus. Littĕris et artĭbus. E plurĭbus unum. Sol omnĭbus nunc lucet.

primus, a, um först, främst ádiŭvo 1 hjälpa, stå bi
inter prep. m. ack. bland amor, amōris M kärlek
par MFN gen. paris lik uttrycket används om t.ex. ärkebiskopen) vinco, vici, victum 3 segra, övervinna
naturālis, e naturlig possum, pótŭi kunna
turpis, e skamlig stímŭlo 1, stimulera, pres.part. genom -nt- till stammen
vetus MFN gen. vétĕris gammal antecēdo 3 gå före, pres. part. genom –ent– till stammen
narro 1 berätta líttĕrae, ārum vetenskap
omnis, e all, hel ars, artis F konst (art); inskrift på kunglig medalj
mecum = cum me e (framför konsonant ) = ex från, av
porto 1 bära plus M F N gen. pluris fler
bellum, i N krig unus, a, um en, ett; inskrift på statsvapen för USA
contra prep. m. ack. mot luceo 2 lysa
fortis, e tapper, djärv  
fortūna, ae F lycka