1.4 Non amo te

Nón amo té, Sabidí, nec póssum dícere quáre.
Hóc tantúm possúm //dícere: nón amo té.        Bok I: epigram 32

amo 1 älska – te dig, ack. av tu Sábĭdi vokativ av Sabidius (än­del­sen –e har förlorats) – nec och inte, ej heller – dīco 3 säga   quāre varför hoc detta – tantum blott, bara. Observera tekniken med upprepning av diktens början i dess slut!