1.5 Hodie mihi, cras tibi

Marcus me videt. Camilla mihi librum donat. Mihi valde placet vos vidēre. Nobis etiam valde placet te vidēre. Tibi gratiam magnam ágĭmus. Impĕra tu, ego pareo. Vos domum cúrrĭte, ego maneo.

hódĭe idag (här i gravinskrift)

ago 3 handla, driva, framföra

cras i morgon (här i gravinskrift)

ímpĕro 1 befalla

valde mycket

pareo 2 lyda

placet opers.+ dat. det behagar någon

domum riktningsack. hem

video 2 se

curro 3 springa

gratia, ae F tack(samhet)

maneo 2 stanna