1.9 En skolepisod

In schola púĕri et puellae etiam scríbĕre discunt. In tábŭlis suis sententias scribunt, quas magister e libro récĭtat. Ita scríbĕre discunt. Magister toga vestītus est. Verbis benignis púĕros et puellas laudat, cum recte scribunt. Magister discípŭlis hodie dicit: ‘Date mihi tábŭlas vestras!’ Púĕri et puellae magistro tábŭlas dant. Magister tábŭlas sumit et líttĕras áspĭcit. Líttĕrae Liviae et Marci pulchrae sunt. Líttĕrae Sexti foedae sunt nec aeque magnae: aliae nimis parvae, aliae nimis magnae sunt. Magister discípŭlis tábŭlas reddit, primum Liviae et Marco, deinde Sexto. Dicit: ‘Pulchre scríbĭtis, Livia et Marce! At líttĕras tuas, Sexte, légĕre nullo modo possum! Non bene scribis!’

etiam även, också aspicio 3B se
scribo 3 skriva pulcher, ra, rum vacker
disco 3 lära sig foedus, a, um ful
sententia, ae F mening nec och inte
quas fem. ack. plur. ’som’ aeque adverb lika
récĭto 1 högläser aliae…aliae somliga…andra (fem. plur. av alius annan)
ita så, på så sätt nimis alltför
toga, ae F toga reddo 3 ge tillbaka
vestītus, a, um klädd, med abl. primum adverb först
verbum, i N ord deinde därefter
benígnus, a, um välvillig, vänlig pulchre vackert, adverb på -e
laudo 1 berömma at men
recte rätt, adverb bildat med -e lego 3 läsa
hodie idag nullus, a, um ingen
dico 3 säga modus, i M sätt
do 1 ge bene adverb väl
sumo 3 ta  
líttĕra, ae F bokstav